ePorady24.pl

Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

6 maja

Towar kontrahenta zalega w moim magazynie Umowy przedsiębiorców

Prowadzę działalność gospodarczą. Przez jakiś czas współpracowałem z pewną firmą, której pozwalałem przechowywać w moim magazynie towar. W międzyczasie firma ta przekształciła się...

  Kiedy komornik umarza egzekucję? Windykacja

  Czy prawidłowo dokonano wypowiedzenia umowy? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Czy korzystam z domniemania niewinności? Alkohol, narkotyki

  Uzasadnienie zmiany dla USC USC, sprawy obywatelskie

 

5 maja

Zgłoszenie do US sprzedaży mieszkania Podatek dochodowy

W 2008 roku mąż nabył spadek w postaci mieszkania po śmierci babci i otrzymał wyrok sądu w tej sprawie o nabyciu spadku. Czy po sprzedaży mieszkania musimy zapłacić podatek oraz złożyć...

  Alimenty na rodzica – jak ich uniknąć? Alimenty na małżonków i rodziców

  Ubezpieczenie rolnika, gdy podejmie pracę w UE KRUS

  Nietrzeźwość a rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Jak bezpiecznie udzielić pożyczki rodzinie? Umowy

 

4 maja

Swobodne przekraczanie granicy Inne

Od kilku lat przebywam i pracuję za granicą. Mam w polskich bankach długi (ok. 10 tys. zł). Czy mogę swobodnie przekraczać granicę, czy mam się obawiać zatrzymania?

  Odpowiedzialność siostry za długi brata Inne

  Separacja a klauzula wykonalności Postępowanie cywilne

  Frekwencja w szkole a renta rodzinna Renta

  Żądanie zwrotu pieniędzy od byłej żony Podział majątku

  Prokura oddziałowa Pełnomocnictwo, prokura

 

3 maja

Realizacja zwrotu pożyczki Postępowanie cywilne

Niecałe 2 lata temu pożyczyłem znajomemu 6000 zł. Nie podpisaliśmy umowy, na dowód mam tylko przelew bankowy na jego konto. Niestety nie mogę wciąż doprowadzić do realizacji zwrotu...

  Jest testament, ale zmarła nie pozostawiła majątku Testament

  Znęcanie psychiczne nad żoną Przemoc w rodzinie

  Przekazanie prawa własności mieszkania spółdzielczego własnościowego Mieszkanie spółdzielcze

 

2 maja

Wynajęcie mieszkania przed zakończeniem sprawy spadkowej Spadek

Mój mąż został powołany do całości spadku przez swojego umierającego ojca. Otrzymał jednak polecenie wypłacenia swojemu bratankowi (drugi dziedziczący, ponieważ brat męża nie żyje)...

  Pomówienie w służbie Dobra osobiste

  Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę? Alimenty na małżonków i rodziców

  Czy można zamienić mieszkania komunalne? Mieszkanie komunalne

 

1 maja

Odpowiedzialność małżonki za długi męża Windykacja

Mąż prowadził działalność gospodarczą. W wyniku rozliczeń okazało się, że jest winien około 200 tys. zł. Odbyła się rozprawa w sądzie, którą przegrał. Czy ja też odpowiadam za...

  Zawarcie intercyzy Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Czy muszę się dzielić majątkiem? Dział spadku

  Koniec umowy o pracę, ciąża i założenie firmy Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Zgłoszenie sprawy o publiczne znieważanie Dobra osobiste

 

30 kwietnia

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego Urlop

Od dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Obecnie mieszkam za granicą. Jak mam załatwić kwestię urlopu macierzyńskiego? Do kogo i kiedy składa się wnioski? Jaki...

  Jak uniknąć zbyt wysokiego zajęcia dochodów? Windykacja

  Złapany na próbie sfałszowania podpisu Oskarżony

  Automatyczne przedłużenie się umowy najmu Najem

  Prawo do dziedziczenia a prawo do zachowku Zachowek

 

29 kwietnia

Samowola budowlana sąsiada z tej samej posesji Prawo budowlane

Jestem współwłaścicielem domu i ogrodu, całość podzielna jest na 2 nieruchomości z osobnymi KW. Na wspólnym podwórzu stoi budynek gospodarczy (który prawie się już wali, jest ruiną) i...

  Czy mam prawo do żądania zachowku? Zachowek

  Nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia a majątek osobisty Podział majątku

  Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji Windykacja

  Podpisanie kredytu za męża - odpowiedzialność pośrednika Oskarżony

  Gwarancja i rękojmia za sprzedany towar Ochrona konsumenta

 

28 kwietnia

Czy mam obowiązek stawić się w sądzie? Odpowiedzialność za długi

Miesiąc po śmierci ojca odrzuciłam po nim spadek. Protokół oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym został sporządzony przed notariuszem. Miesiąc temu otrzymałam wezwanie do sądu...

  Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku? Windykacja

  Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym Sprawca

  Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę Inne

  Dlaczego norweski urząd skarbowy zażądał zapłaty podatku dochodowego? Podwójne opodatkowanie

 

27 kwietnia

Umowa użyczenia mieszkania Inne

Wraz z mężem ustnie użyczyliśmy dwa pokoje synowi i jego żonie. Sytuacja konfliktowa z synową rozpoczęła się, gdy urodziła wnuczkę. Z jej strony zaczęły pojawiać się pod naszym...

  Kwestionowanie prawa do ulgi przez US Podatek dochodowy

  Duplikat świadectwa pracy Inne

  Manipulowanie informacjami o spadku Spadek

  Dowód w sprawie karnej za pokwitowaniem Procedury

  Jak uzyskać pobyt czasowy w Polsce, prowadząc spółkę z o.o.? Pobyt w Polsce

 

26 kwietnia

Kwestia meldunku żony i dziecka przed rozwodem lub separacją Ewidencja ludności

Chcę rozwieść się z żoną. Wraz z naszym dzieckiem mieszka w moim domu. Jej rodzice posiadają sporą nieruchomość, w której spokojnie żona i ewentualnie dziecko mogliby zamieszkać....

  Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego Windykacja

  Jak zapewnić sobie jakiekolwiek świadczenie? Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko Alimenty

 

25 kwietnia

Co czeka sprawcę kolizji, który uciekł z miejsca zdarzenia? Mandaty, wykroczenia

W tym miesiącu minie 2 lata od zdarzenia, za które ponoszę winę. Chodzi o stłuczkę: podczas wyjazdu z miejsca postojowego, cofając, zaczepiłam samochód stojący za mną, uszkadzając mu...

  Wniosek o dodatkowy zasiłek macierzyński Inne

  Zawieszenie egzekucji z nieruchomości Windykacja

  Wysokość odprawy dla nauczyciela Oświata i szkolnictwo

 

24 kwietnia

Nakaz zapłaty za debet na nieistniejącym koncie Prawo bankowe

Dostałam nakaz zapłaty za debet na koncie, którego już nie mam od 11 lat. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.

  Jak pozbyć się drugiego członu nazwiska? USC, sprawy obywatelskie

  Zaspokojenie finansowych potrzeb byłej żony Alimenty na małżonków i rodziców

  Akt notarialny a zachowek Zachowek

  Groźba pobicia Pokrzywdzony

  Działalność konkurencyjna Inne

 

23 kwietnia

Wcześniejsza emerytura z tytułu choroby zawodowej Emerytura

Urodziłam się w 1959 r. Pracuję od 1984 r. W 1997 r. otrzymałam orzeczenie o chorobie zawodowej. Rentę pobierałam do 1999 r., jednocześnie pracując. Później założyłam swoją...

  Udział w częściach wspólnych nieruchomości Inne

  Rozszerzenie egzekucji na osobę trzecią Windykacja

  Ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych Godziny nadliczbowe

  Znieważa nas były partner żony, co robić? Dobra osobiste

 

22 kwietnia

Macocha zmanipulowała ojca i stracił mieszkanie Zachowek

Druga żona ojca, moja macocha, zmanipulowała go do tego stopnia, że rok temu przepisał swoją część mieszkania aktem darowizny na swoją żonę. A ona w tym samym akcie notarialnym darowała...

  Czyn nieumyślny a oświadczenie o niekaralności Procedury

  Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód Podział majątku

  Czy można sprzedać udział w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym obciążonym hipoteką? Mieszkanie spółdzielcze

  Jak zaskarżyć wpis w księgach wieczystych? Księgi wieczyste

  Błąd w nazwisku a nieważność testamentu Testament

 

21 kwietnia

Kara za posiadanie tytoniu bez akcyzy Prawo karne skarbowe

Pracownicy służby celnej znaleźli u mnie 20 kg tytoniu (miałem go w samochodzie na bazarze). Po 3 miesiącach dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo. Czy jest szansa, aby...

  Niespłacane kredyty i karty kredytowe Windykacja

  Prawo do urlopu ojcowskiego Urlop

  Jak wcielić dom do majątku małżeńskiego? Podział majątku

  Pobranie wynagrodzenia w czasie przebywania na L4 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

20 kwietnia

Egzekucja z lokatorskiego prawa do lokalu Mieszkanie spółdzielcze

Komornik dokonał zajęcia wkładu wniesionego przez członka spółdzielni (lokatorskie prawo do lokalu). Jak zmusić spółdzielnię do podjęcia uchwały o wygaśnięciu prawa, co sfinalizuje...

  Kradzież pieniędzy z kasy sklepowej Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

  Podatek od sprzedaży działki przed upływem 5 lat Podatek dochodowy

  Uznanie amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce Postępowanie cywilne

  Pobyt w zakładzie półotwartym a kontynuacja terapii Wykonanie kary

  Dostęp do akt komorniczych Windykacja

 

19 kwietnia

Pracownik stworzył dzieło, do kogo należą prawa autorskie? Prawo autorskie

Zawarłem umowę o pracę z pracownikiem, zatrudniając go na stanowisku informatyka. W dodatkowym piśmie, sporządzonym przez księgową, jest mowa o jego zakresie obowiązków i jest tam wpisane...

  Zasadność skargi na zaniechanie czynności przez komornika Postępowanie cywilne

  Przepisanie domu dzieciom Darowizna, umowa dożywocia

  Koszty utrzymania domu Podział majątku

 

18 kwietnia

Mój stary dług kupiła firma windykacyjna Przedawnienie

Mam zadłużenie w telekomunikacji sprzed 12 lat. Było tego koło 700 zł. Następnie mój dług kupiła firma windykacyjna i właśnie otrzymałam pismo, że mam im wpłacić ponad 6000 zł, w...

  Obliczenie początku ciąży w prawie pracy Kodeks pracy

  Błąd notariusza w akcie notarialnym a koszty nowego postępowania Odszkodowania

  Czy można odwołać odrzucenie spadku? Spadek

 

17 kwietnia

Przedstawicielstwo pracowników Inne

Kierownictwo zakładu pracy nigdy nie informowało pracowników o możliwości dokonania wyboru ich przedstawicieli. W firmie nie ma związków zawodowych ani innej formy przedstawicielstwa...

  Termin ważności badań psychiatrycznych Zdrowie

  Jak zabezpieczyć majątek na wypadek niepowodzenia w biznesie? Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Obowiązek podatkowy nabywcy zagranicznego spadku Podatek od spadków i darowizn

  Jak wpłynąć na sąsiadkę, aby jej zwierzęta przestały robić szkody? Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Charakter prawny art. 230 K.s.h. Spółka z o.o.

 

wizytówka
Pobierz aplikację